De vereniging

Hartelijk welkom op de website van CAMP-VLPB, de Belgische rasvereniging der Pyreneese Berghonden. 

Onze rasvereniging CAMP-VLPB, (Vereniging der Liefhebbers van de Pyreneese Berghond) werd opgericht in 1998, is dus nog vrij jong, maar toch zeer dynamisch.


 

De vereniging  heeft  de volgende doelstellingen:

 

het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Pyreneese Berghond

het in stand houden en verbeteren van het ras

fokkers en liefhebbers van de Pyreneese Berghond nader tot elkaar brengen.


 

De Raad van Bestuur, die uit maximum 7 leden bestaat, tracht deze doelstellingen in een constructieve samenwerking met leden en fokkers zoveel mogelijk te verwezenlijken.


 

Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras heeft de hoogste prioriteit binnen onze vereniging. Het in stand houden en verbeteren van het ras, alsmede de gezondheid en het welzijn van het ras wordt verwezenlijkt door het fokken volgens ons fokreglement.


 

Fokkers en liefhebbers vormen de basis van onze vereniging.  Er worden  verschillende activiteiten binnen de vereniging georganiseerd zoals tentoonstellingen, wandelingen, informatieve bijeenkomsten enz.  Zo kunnen liefhebbers en fokkers met elkaar  kennis maken, kan men van gedachten wisselen en informatie verzamelen. Tevens wordt er 4 maal per jaar een clubblad uitgegeven, “PATOU” genaamd,  zodat alle leden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten van onze club.


 

Heeft U interesse in onze vereniging en/of bent u de trotse bezitter van een Pyreneese Berghond? Breng dan snel uw lidmaatschap in orde.

Wij zullen u niet teleur stellen !


 

In naam van de raad van bestuur en alle leden van onze club, wensen we jullie veel kijk- en leesplezier op jullie tocht door onze website. 

Namens de Raad van Bestuur,

Rudy Vosters /  Voorzitter